องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และศึกษาดูงานตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช