องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านป้องกันการทุจริต ณ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายบุญเทียม  ถิ่นโคกสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านป้องกันการทุจริต ณ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา