องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามยรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบบจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว้่างวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2562