องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แผนดำเนินงานและ รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง


องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จัดทำโครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แผนดำเนินงานและ รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง