องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 8 โครงการ) [ 8 ก.ค. 2565 ]37
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 6 โครงการ) [ 8 ก.ค. 2565 ]36
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 18 เม.ย. 2565 ]37
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]32
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]55
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]58
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]37
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]36
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]39
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ) [ 25 มิ.ย. 2562 ]35
11 ประกาศ ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าวัดป่าหลวงพ่อมหาธนิต ริมบายพาส ม.11) [ 24 มิ.ย. 2562 ]35
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]59
13 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]35
14 ประกาศเผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 11 ต.ค. 2561 ]38
15 ประกาศเผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]37
16 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]37
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]40
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]35