องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี (แบบ ผด.2) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]3
2 แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการจัดหาพัสดุกรณีจ่ายขาดเงินสะสม สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-25 กันยายน 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 10 ก.ค. 2566 ]26
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน [ 19 มิ.ย. 2566 ]25
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]27
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ [ 8 พ.ค. 2566 ]35
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางมุ้ง - ลำเหมือง ม.11 บ้านกรูด [ 5 เม.ย. 2566 ]40
8 แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรณีได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 (1) [ 15 มี.ค. 2566 ]36
9 แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรณีได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 (2) [ 15 มี.ค. 2566 ]34
10 แผนจัดซื้อจัดจ้าง กรณีได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 (3) [ 15 มี.ค. 2566 ]37
11 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]39
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนาบุงลี - ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2565 ]41
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเนตร หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2565 ]47
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 8 โครงการ) [ 8 ก.ค. 2565 ]80
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 6 โครงการ) [ 8 ก.ค. 2565 ]80
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [ 18 เม.ย. 2565 ]80
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]79
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]110
19 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]124
20 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]80
 
หน้า 1|2