องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
ประกาศผลผู้ชนะ/ประกาศเชิญชวน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 17 - วัดบึงทับช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2567 ]5
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2567 ]5
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นกลางบ้าน บ้านนางองุ่น - บ้านนายอ่อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ค. 2567 ]4
5 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2567 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid [ 21 มิ.ย. 2567 ]7
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นกลางบ้าน บ้านนางองุ่น - บ้านนายอ่อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
8 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 17 - วัดบึงทับช้าง หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
10 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [ 31 พ.ค. 2567 ]10
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพลาสติกอ้อมหนองโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e.02/2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]13
12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพลาสติก - หนองตะไก้ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e.03.2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]12
13 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพลาสติกอ้อมหนองโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 สายทาง [ 24 เม.ย. 2567 ]18
14 ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพลาสติก [ 24 เม.ย. 2567 ]18
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางบุญช่วย - คอกม้า หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (E.01/2567) [ 12 ม.ค. 2567 ]26
16 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบุญช่วย - คอกม้า หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธ.ค. 2566 ]29
17 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านสำโรง หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง [ 12 ก.ย. 2566 ]38
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท ท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2566 ]39
19 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านสำโรง หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e.12/2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]43
20 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e.10/2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]44
21 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2566 ]41
22 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ [ 9 ส.ค. 2566 ]44
23 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2566 ]44
24 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ค. 2566 ]46
25 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.ค. 2566 ]47
26 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2566 ]48
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหล่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (e.08/2566)) [ 20 มิ.ย. 2566 ]44
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองม่วง - คอกม้า หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 มิ.ย. 2566 ]45
29 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2566 ]48
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม 3-4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 บ้านระกาย [ 12 มิ.ย. 2566 ]46
31 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหล่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]46
32 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองม่วง-คอกม้า หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2566 ]50
33 ประกาศประกวดราคาประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้ม 3-4 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2566 ]43
34 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนางมุ้ง - ลำเหมือง หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 8 พ.ค. 2566 ]41
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 18 เม.ย. 2566 ]45
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกโค้งโพลี่คาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง และเปลี่ยนกระจกโค้งโพลี่คาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 11 บาน พร้อมติดตั้ง [ 18 เม.ย. 2566 ]40
37 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดวงสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 จุด และเปลี่ยนดวงสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้ง [ 18 เม.ย. 2566 ]25
38 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบึงทับช้าง ซอย 4 หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง [ 10 เม.ย. 2566 ]25
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนบึงทับช้าง ซอย 15 หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง [ 10 เม.ย. 2566 ]31
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต อบต.จอหอ พร้อมติดตั้ง [ 10 เม.ย. 2566 ]27
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่บ้านฐิติวัฒน์ ซอย 9,ซอยรวมใจ และซอย 13 หมู่ 6 บ้านระกาย [ 4 เม.ย. 2566 ]27
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนหลังวัดบ้านกรูด หมู่ 11 บ้านกรูด [ 4 เม.ย. 2566 ]31