องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลจอหอ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.จอหอ สมาชิกอบต. และผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

#งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

 

2024-03-01
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16