องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


#ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 โดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน และใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23