องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


ปิดระบบการผลิตน้ำประปาทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์ของกิจการประปาอบต.จอหอ

เรื่อง ทำการปิดระบบการผลิตน้ำประปาทั้งหมด เนื่องด้วยกิจการประปาจะทำการล้างระบบประปาบ้านกล้วย ม. 2 และบ้านกรูด ม. 11 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

2022-09-05
2022-09-05
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-06
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23