องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกอบต.จอหอลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2


นพุธที่ 11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านกล้วย ซอยดาบจวบ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2024-07-23
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09