องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
 


นายกอบต.จอหองพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสระตาราช หมู่ที่ 12


#วันหยุดท่านนายกสมศักดิ์ก็ไม่หยุด

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 นายกสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านสระตาราช หมู่ที่ 12 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

2023-09-15
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-09