องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 14 ก.พ. 2567 ]31
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 14 ก.พ. 2567 ]21
3 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2566 ]75
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2566 ]74
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 8 ก.พ. 2566 ]82
6 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน [ 1 มี.ค. 2565 ]226
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ส่วนที่ 1) [ 4 ต.ค. 2564 ]95
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ส่วนที่ 2) [ 4 ต.ค. 2564 ]84
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (ส่วนที่ 3) [ 4 ต.ค. 2564 ]83
10 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]226
11 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]221
12 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 2 [ 4 เม.ย. 2561 ]188
13 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 5 [ 18 ธ.ค. 2559 ]190
14 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 1-3 [ 18 ธ.ค. 2559 ]213
15 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 4 [ 18 ธ.ค. 2559 ]199
16 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ส่วนที่ 1 -4) [ 14 ก.ค. 2558 ]227
17 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ส่วนที่ 6) [ 14 ก.ค. 2558 ]171
18 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ส่วนที่ 5) [ 14 ก.ค. 2558 ]167
19 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (ส่วนที่ 1 -4) [ 26 ธ.ค. 2556 ]180
20 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (ส่วนที่ 5) [ 26 ธ.ค. 2556 ]181
21 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (ส่วนที่ 6) [ 26 ธ.ค. 2556 ]174
22 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2553 ]180
23 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2553 ]206
24 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2553 ]178
25 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2553 ]157
26 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2553 ]172
27 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2553 ]161
28 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2553 ]163