องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน [ 1 มี.ค. 2565 ]129
2 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]136
3 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]133
4 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 2 [ 4 เม.ย. 2561 ]114
5 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 5 [ 18 ธ.ค. 2559 ]108
6 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 1-3 [ 18 ธ.ค. 2559 ]128
7 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ส่วนที่ 4 [ 18 ธ.ค. 2559 ]119
8 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ส่วนที่ 1 -4) [ 14 ก.ค. 2558 ]133
9 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ส่วนที่ 6) [ 14 ก.ค. 2558 ]93
10 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (ส่วนที่ 5) [ 14 ก.ค. 2558 ]93
11 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (ส่วนที่ 1 -4) [ 26 ธ.ค. 2556 ]100
12 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (ส่วนที่ 5) [ 26 ธ.ค. 2556 ]96
13 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (ส่วนที่ 6) [ 26 ธ.ค. 2556 ]104
14 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2553 ]108
15 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2553 ]137
16 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2553 ]101
17 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2553 ]94
18 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2553 ]103
19 แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2553 ]97
20 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 12 พ.ย. 2553 ]89
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign