องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.จอหอ