องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 14 ก.ย. 2558 ]2522
2 ประกาศคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ [ 20 ส.ค. 2558 ]467
3 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ [ 20 ส.ค. 2558 ]2132
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ส.ค. 2558 ]1191
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ส.ค. 2558 ]315
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ส.ค. 2558 ]543
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ส.ค. 2558 ]446
8 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 20 ส.ค. 2558 ]497
9 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 20 ส.ค. 2558 ]359
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ส.ค. 2558 ]457
 
หน้า 1|2|3|4