องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสำหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน [ 4 มิ.ย. 2562 ]95
2 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 4 มิ.ย. 2562 ]117
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 5 มี.ค. 2561 ]145
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 [ 16 พ.ค. 2559 ]296