องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.joho.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]112
22 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]110
23 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 ก.พ. 2564 ]108
24 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]117
25 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]125
26 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]108
27 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]113
28 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]112
29 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]118
30 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]111
31 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]115
32 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา [ 2 มี.ค. 2563 ]134
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]125
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]115
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]118
36 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางในการจัดซื้อที่ดินเพื่อกักเก็บน้ำในการผลิตน้ำประปาและป้องกันภัยแล้ง [ 2 ธ.ค. 2562 ]113
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]114
38 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]114
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]118
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]111
 
|1หน้า 2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัทพ์/โทรสาร 044-372-079
Email : admin@joho.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign